Законодателна база

Законодателна база

В този раздел Вие можете да се запознаете с реда и условията за издаването на визи и сроковете на действието им, определени с международни споразумения с Русия. 

За запознаване със съдържанието на документите, Вие можете да отидете на адрес www.kdmid.ru:

  1. Споразумение между Европейската общност и Руската федерацияотносно улесняване на издаването на визи на гражданите на Европейскиясъюз и на Руската федерация;