Обратна връзка

Обратна връзка

Ще се радваме да споделите с нас мнението си за предоставените услуги, Вашите предложения за подобряване на обслужването, благодарностите за работата на визовия център и ще се постараем да отговорим на въпросите, на които не сте намерили отговор на нашия сайт. Мнението Ви е много важно за нас, тъй като основен критерий за оценка на предоставяните от нас услуги е удовлетворението на нашите клиенти от тези услуги.

Вашите отзиви и забележки ще ни помогнат да разберем, кои моменти в работата ни трябва да се подобрят и усъвършенстват.